Betingelser for SEF+ ElogGas fra Sydfyns Energi A/S

1. SEF+ ElogGas-ordning

Betingelserne for en SEF+ ElogGas-ordning omfatter køb af følgende ydelser (leverancearter) for at kunne bliver SEF+ ElogGas-kunde:

  • Naturgas (Standardaftale)
  • Naturgasforbrug på minimum 1.000 m3/år
  • El (Standardaftale)
  • Elforbrug på minimum 3.000 kWh/år

SEF+ ElogGas-ordningen løber foreløbigt frem til 31. december 2014, hvor Sydfyns Elforsyning A/S forbeholder sig ret til at nedlægge eller ændre ordningen.

Ordningen kan ikke kombineres med andre tilbud, rabataftaler og lignende - eksempelvis:

Er du årsafregnet el kunde vil du i SEF+ ElogGas-ordningen fremover blive afregnet kvartalsvist og ikke længere opnå rabat på 202,5 kr./år samt 0,01 kr./kWh.

2. Alm. betingelser

For de nævnte leverancearter er gældende de almindelige betingelser for:

3. Rabat

Som SEF+ ElogGas-kunde opnås rabat på 500 kr. p.a. ved at samle de under punkt 1 leverancearter. Træder SEF+ ElogGas-ordningen i kraft i løbet af et kalender år, bliver rabattens størrelse beregnet forholdsmæssigt efter det antal måneder kunden har været SEF+ ElogGas-kunde ind til et nyt kalenderår. Opsparet SEF+ ElogGas-rabat fratrækkes i årsopgørelsen på en særskilt linje.

4. Opsigelser

Opsiges en eller flere leverancearter bortfalder rettet til at forblive i SEF+ ElogGas-ordningen og rabatten beregnes forholdsmæssigt efter det antal måneder SEF+ ElogGas-betingelserne har været opfyldt. Rabatten fratrækkes i flytte- eller årsopgørelsen.

5. Klageadgang

Ønsker køber at klage over forhold i forbindelse med SEF+ ElogGas-ordningen, kan køber rette skriftelig henvendelse til Sydfyns Elforsyning A/S på adressen Fåborgvej 44, 5700 Svendborg eller via e-mail til sef@sef.dk

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter