Fleksafregning

Har du en fjernaflæst elmåler i din bolig? Så har du muligvis mulighed for, som elkunde, at kunne blive afregnet time for time. Dette kræver blot, at dit el-netselskab har åbnet op for netop denne mulighed.

Fleksafregning betyder, at du kun bliver afregnet til den faktuelle pris, der er på det tidspunkt, du forbruger strømmen. Den fjernaflæste elmåler går ind og måler dit forbrug time for time, hvorfor du får mulighed for nøje at følge med i dit elforbrug via MitSEF på sef.dk eller via SEF Energi-app’en som du finder i App Store eller Google Play.
Og hvordan gavner det dig som forbruger? Elprisen svinger meget i løbet af dagen, hvilket vil sige, at der er tider på døgnet, hvor elprisen er lavere. Ved at følge med i dit elforbrug kan du finde ud af, hvornår du og din husstand forbruger mest. Det kan blandt andet være fra kl. 17-20, hvor du typisk står i køkkenet, hører musik og laver mad. Har du først et overblik over, hvornår du bruger mest strøm, kan du nemlig flytte store dele af dit forbrug hen til perioder, hvor elprisen er lavere. Det er typisk om natten, samt når det blæser.

Fleksfregning har været en mulighed siden 1. december 2017, og frem mod december 2020 skal de danskere, der ikke har solceller eller anden form for energiproduktion, have mulighed for at kunne fleksafregnes.

Hvem kan få fleksafregning?

For at du kan få fleksafregning, skal du have en elmåler, der er timeaflæst. Derudover skal dit el-netselskab give adgang til at ændre din afregningsmetode til fleksafregning.

Det er dit el-netselskab, der styrer dit skift til fleksafregning, hvorfor vi derfor først kan fortælle dig en måned før, om dit elforbrug kan blive afregnet time for time. Derfor skal du ikke foretage dig noget, da vi nok skal give dig besked, når dit el-netselskab har åbnet op for muligheden for, at du kan få fleksafregning

Er du allerede kunde hos os, og har du en fjernaflæst elmåler, så kan du allerede nu følge dit el-forbrug time for time, også selv om du ikke er på fleksafregning, på MitSEF.

Hvorfor fleksafregning?

Fleksafregning kommer til at fylde mere og mere i fremtiden. Dette skyldes, at Danmark samt andre lande stadigt producerer mere strøm gennem vindmøller og solceller. Af denne årsag kommer vi også til at opleve, at der vil være et stigende behov for, at du og andre elkunder har mulighed for at være mere fleksible i strømforbruget. Det betyder, at du kan flytte dit elforbrug fra de tidspunkter, hvor mange andre bruger strøm, og hvor vindmøller og solceller producerer en begrænset mængde strøm. I stedet kan du placere dit strømforbrug på de tidspunkter, hvor færre bruger strøm samt til de dage, hvor vejret tillader vindmøller og solceller at producere strøm.

For at kunne tilbyde denne fleksibilitet har man fra politisk side besluttet, at senest i december 2020 skal alle elkunder have mulighed for at kunne vælge fleksafregning. Formålet med denne politiske beslutning er at motivere dig og andre elkunder til at placere strømforbruget de steder, hvor det er billigst, og hvor strømmen kommer fra bæredygtige kilder.

Vil du blive klogere, kan du læse mere om fleksafregning hos vores brancheforening Dansk Energi.