Stort og lokalt samfundsansvar

I Fonden Sydfyns Elforsyning finder vi det naturligt at gøre en forskel på vegne af moder jord – derfor arbejder vi bl.a. intensivt med FN´s 17 verdensmål. Samtidig er det også afgørende for os, at bakke op om Sydfyn. Derfor støtter vi i høj grad det det lokale sports- og kulturliv gennem donationer fra vores almennyttige fond, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF).

|   Grøn omstilling, lokalsamfundet, ansvar, handling.. Påvirk fremtiden! 

Bæredygtighed og FN´s Verdensmål på Sydfyn

En vigtig debat i disse år er klima- og bæredygtighed, som i høj grad skal tilskrives FN´s Verdensmål. Vi oplever, at mange borgere og virksomheder på Sydfyn er meget nysgerrige efter at komme i gang med en transformation i retning af bæredygtighed. Som noget naturligt har Fonden Sydfyns Elforsyning taget en række tiltag vedr. formidling af bæredygtighed i ordets bredeste betydning, således vi er i stand til at hjælpe omverden med at tage stilling til de store og nødvendige spørgsmål, som hører den grønne omstilling til.

Læs om bæredygtighed og FN's Verdensmål i vores årsrapport fra 2020

Vi bakker op om det lokale sports- og kulturliv

Fonden Sydfyns Elforsynings engagement i det sydfynske område rækker som noget naturligt også ud til involvering i sports- og kulturlivet gennem donationer fra vores almennyttige fond, SEAF.
Store og vigtige aktører som Festivalen 5700 SUMMER, Hansted Live, Filmfestivalen SVEND, Basketklubben Rabbits, Høje Bøje Open Air og Kulinarisk Sydfyn har modtaget støtte side om side med lokale foreninger, spejdere og driftige iværksættere. Jo, Svendborgs rige og mangfoldige liv interesserer os i den grad.

Følg med i de spændende initiativer via vores sociale medier:

Besøg vores Facebook-side

SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyt­tige Fond

Fonden Sydfyns Elforsyning står bag SEAF, der er en almennyttig fond der blev stiftet i december 2015 med et kontant indskud på 20 mio. kr. SEAF støtter hvert år projekter, som skaber glæde for mange mennesker på Sydfyn og i praksis i Svendborg Kommune.

SEAF har et særligt fokus på energi- og miljøområdet, som fremmer rationel anvendelse af energi og modvirker klimaforandringer. Det kan f.eks. være projekter, der har til formål at optimere energiforbruget, forbedre miljøet eller udnytter ny viden inden for energi og miljø til at skabe udvikling på Sydfyn. Derudover uddeler SEAF midler til sport, kultur og mange andre almennyttige formål. På denne måde ønsker vi at skabe nærhed og opbygge loyalitet i lokalbefolkningen og indgå i nye netværker.

Klik hér for at læse mere om SEAF

Undervisning og formidling af viden til skoleelever

Fonden Sydfyns Elforsyning har de seneste år taget en række initiativer til at udvikle og distribuere undervisningsmaterialer, som er direkte rettet mod egnens skoler og alle landets efterskoler. Undervisningsmaterialet er blevet til ud fra en betragtning om, at vi skal lære at bruge energi med omtanke. Materialet hedder, Klima til læring og debat og kan gratis hentes via linket nedenfor. Ud over et større kompendium samt instruktionsvideoer består materialet af en række pædagogiske undervisningskasser, der hver indeholder små vindmølle- og solcelleanlæg, dataloggere, brændselsceller og termiske kame­raer. De pædagogiske kasser er gratis at låne for skoler.

Klima til læring og debat