Om repræsentantskabet

Her på siden kan du læse mere om Fonden Sydfyns Elforsynings repræsentantskab, hvad det vil sige at være medlem af repræsentantskabet samt hvilke krav og vilkår der gør sig gældende for valgret og valgbarhed.

|   Læs mere nedenfor, eller lyt med på vores podcast

Valgret & Valgbarhed

Der er ganske få krav og vilkår, som gør sig gældende for kandidater der ønsker at stille op og afgive stemme ifm. Repræsentantskabsvalget 2022. Disse fremgår nedenfor.

Valgbarhed

For at være valgbar som forbrugerrepræsentant skal man:

  • råde over en elinstallation inden for Flow Elnet A/S’ forsyningsområde, dels være fast bosiddende netkunde
  • være myndig og må ikke være under værgemål eller samværgemål

 

Man kan ikke vælges til repræsentantskabet, hvis man:

  • bestrider en ledende stilling i en konkurrerende virksomhed
  • har betydelige kapitalinteresser (over 10%) i en konkurrerende virksomhed
  • bestrider en bestyrelses- eller repræsentantskabspost i en konkurrerende virksomhed
  • er ansat i SEF koncernen

 

Valgret / stemmeret

For at være stemmeberettiget til valg af forbrugerrepræsentanter skal man, når valget offentliggøres, have rådighed over en elinstallation inden for Flow Elnet A/S’s forsyningsområde. Der er kun én stemme pr. husstand (i tilfælde af flere stemmer fra samme husstand, er det den første stemme som er gyldig). Hvis der både bliver afgivet en elektronisk stemme og afleveret en fysisk stemmeseddel, er det den elektroniske stemme, som er gyldig.

 

Officielle dokumenter

Læs mere om vilkår for at stille op i valgregulativet for forbrugervalgte medlemmer til repræsentantskabet, Forretningsordenen for repræsentantskabet samt Fondens vedtægter.

Repræsentantskabet kort fortalt

Repræsentantskabet bag Fonden Sydfyns Elforsyning består af 45 mennesker med interesse for energi, klima og bæredygtighed. 30 medlemmer er udpeget af Svendborg Byråd mens de resterende 15 medlemmer er direkte valgt blandt forbrugere. Repræsentantskabet vælges for fire år ad gangen med en valgperiode, der følger kommunalvalget.

Repræsentantskabet er et vigtigt organ, der rådgiver fondens bestyrelse og vælger, ved afstemning, medlemmer til Fondens Sydfyns Elforsynings bestyrelse. Herudover vælger repræsentantskabet, ved afstemning, to medlemmer til bestyrelsen i Flow Elnet.

Fonden Sydfyns Elforsyning er optaget af, og engageret i, at medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Som medlem af repræsentantskabet, kan du være med til at sikre den fortsatte udvikling af fremtidens energi, forsyning og infrastruktur på Sydfyn.

Rollen som medlem af repræsentantskabet

Medlemmer af repræsentantskabet bør besidde en sund interesse for spørgsmål omkring energi såvel som klima, bæredygtighed og en nysgerrighed efter at udvikle Fonden Sydfyns Elforsyning. Der kræves ikke specifikke forkundskaber og arbejdsbyrden er til at overskue – den behøver ikke at være tungere, end hvad du selv gør den til.

Der afholdes to årlige repræsentantskabsmøder, hvor der orienteres bredt om såvel drift af selskaberne som nye initiativer. Det forventes at man deltager i møderne, hvor der altid er en åben dialog med god mulighed for at rejse spørgsmål eller foreslå nye tiltag, der har med de mange initiativer at gøre (f.eks. opstod ideen om Elektrisk dag på et repræsentantskabsmøde).

Du modtager naturligvis diæter og kørselsgodtgørelse mm.