Om Fonden Sydfyns Elforsyning

Fonden Sydfyns Elforsyning er en moderne energikoncern med hjemsted i Svendborg Kommune. Fondens formål er at udøve forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer. Fonden medvirker til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Sådan lyder det i fondens formålsparagraf. Fonden har derfor bl.a. taget værdier fra FN´s Verdensmål med i udviklingen af nytilkommende tiltag.

|   Læs mere nedenfor, eller lyt med på vores podcast

Fonden Sydfyns Elforsyning kort fortalt

Fonden Sydfyns Elforsyning dækker over en række datterselskaber, som bl.a. tilbyder salg af el, produktion af strøm fra egne vindmøller, naturgas, ladebokse, grøn opvarmning af boliger via varmepumper, elinstallation, fibernet, sponsorater af sport- og kulturlivet og meget mere. Derudover leverer vi viden og rådgivning om såvel vores kerneydelser som det omkringliggende samfund, klima og FN´s Verdensmål samt service og administration til vores datterselskaber.

Historisk set har elproduktion spillet en vigtig rolle, og det gælder også i den fremtidige strategi. Vi har siden 2016 foretaget store investeringer i vindmøller, der udgør vores egentlige el-produktion. Fonden favner således både produktion og distribution. Dermed dækker vi hele værdikæden.

Nysgerrig? Læs mere om vores vision og mission:

Vision: SEF vil være kraftcenter for sydfynsk energi

Mission: SEF sikrer energi til vækst og velfærd

Forsyningsområdet

Fonden Sydfyns Elforsyning dækker et forsyningsområde på ca. 300 km2 med mere end 65.000 indbyggere i Svendborg og omegn. Ønsket om at bidrage til Sydfyns udvikling går som en rød tråd gennem historien. Lige fra det første elværk i 1906 til fibernettet, der i dag sikrer hurtig digital kommunikation.

Gennem store investeringer i f.eks. vindmøller, ladestandere til elbiler og opvarmning af boliger med varmepumper arbejder vi målrettet på et grønnere Danmark.

Historien om Fonden Sydfyns Elforsyning

I 1906 begyndte historien om Fonden Sydfyns Elforsyning, der dengang blot var et lille kommunalt el-værk med 436 lyskunder. Siden kom Thurø, Tåsinge og alle øerne i det sydfynske øhav med. I 1922 var Svendborg klar til at skifte de gamle gaslamper ud med “det hvide lys”, som elektrisk gadebelysning blev kaldt.

I 1975 blev Sydfyns Elforsyning dannet som en selvejende institution. Selskabet har siden udviklet sig til den moderne energikoncern, som vi kender i dag.