Nu er der forbrugervalg til repræsentantskabet i Fonden Sydfyns Elforsyning!

 

Stil op, og læs mere om valget og Fonden Sydfyns Elforsyning her på SEF.dk.
Du kan naturligvis også følge med i valget via vores sociale medier. 

Er du nysgerrig og ønsker du at påvirke den grønne omstilling?

Så har du nu muligheden for at stille op som kandidat til det forbrugervalgte repræsentantskab i Fonden Sydfyns Elforsyning.

Vigtige datoer:
  • Stil op som kandidat! 20. januar – 6. februar 2022
  • Afgiv din stemme! 15. februar – 8. marts 2022

For at du kan stille op eller afgive stemme ifm. repræsentantskabsvalget 2022, skal man have rådighed over en elinstallation inden for Flow Elnet A/S’ forsyningsområde. Dette fremgår af din faktura, alternativt kan du tjekke din adresse via linket nedenfor. Du kan desuden læse mere om valgbarhed og valgret i vores vedtægter.

Tjek om din adresse befinder sig indenfor Flow Elnet A/S’s forsyningsområde: Dansk Energi – Find netselskab

Inden længe er der repræsentantskabsvalg i Fonden Sydfyns Elforsyning!

Stil op som kandidat i perioden 20. januar – 6. februar 2022

Energiselskab, bæredygtighed og grøn omstilling

Med udgangspunkt i Svendborg, sikrer Fonden Sydfyns Elforsyning strøm, fibernet, grøn opvarmning af boliger via varmepumper, ladebokse til elbiler og meget andet, der er helt nødvendigt for den moderne hverdag. Vi arbejder på en og samme tid med høj driftssikkerhed og den grønne omstilling, der omfatter et stort engagement indenfor bæredygtighed og FN´s Verdensmål.
Læs mere om Fonden Sydfyns Elforsyning

Repræsentantskabet og medlemmernes roller

Repræsentantskabet er et vigtigt organ, der bidrager med inputs til, rådgiver og udpeger medlemmer til bestyrelsen i Fonden Sydfyns Elforsyning og Flow Elnet. Repræsentantskabet består af 45 mennesker med interesse for energi, klima og bæredygtighed. Der kræves ikke specifikke forkundskaber, og arbejdsbyrden er til at overskue.
Læs mere om repræsentantskabet

Stort og lokalt samfundsansvar

Fonden Sydfyns Elforsyning bakker op om hele Sydfyn. Derfor støtter vi i høj grad det det lokale sports- og kulturliv gennem donationer fra vores almennyttige fond, SEAF. SEAF støtter hvert år mange forskelligartede projekter, som skaber glæde og gavn for mange mennesker. SEAF har på tilsvarende vis som Fonden Sydfyns Elforsyning, et særligt fokus på energi- og miljøområdet, og har til formål at fremme rationel anvendelse af energi og modvirke klimaforandringer.
Læs mere om vores samfundsansvar

Lyt med på vores Podcast omhandlende valget nedenfor