SEF er ny energi med gamle rødder

Vi har været en del af livet på Sydfyn i mere end 110 år. Vores vision er den del af ledestjernen, der beskriver, hvor vi er på vej hen. Visionen sætter kursen for alle i SEF-koncernen, og den skaber motivation, engagement og giver energi og mod til at tackle de udfordringer, vi møder på vejen.

Vores mission beskriver vores eksistensberettigelse. Samtidig fortæller den også, hvad der er SEF’s kernekompetencer, og hvad der adskiller os fra konkurrenterne.

Tilsammen udgør visionen og missionen altså rammen for vores strategiske valg og fravalg, prioritering af de kompetencer vi skal udvikle, valg af partnerskaber og ressourcer, identificering af processer samt udvælgelse af de resultater, vi gerne vil måles på.

Hvis du gerne vil vide mere om vores værdigrundlag, kan du læse mere om vores vision, mission og værdier.