Fra elværk til moderne energikoncern

SEF har altid haft en mission om at bidrage til Sydfyns udvikling, lige fra det første elværk i Svenborg blev indviet i 1906, til vi fik bragt fibernettet til Sydfyn. I elværkets første leveår blev der leveret strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, og dengang kostede el 4 øre pr. Hekto-Watt-Time, hvilket svarer til 40 øre pr. kWh. Det er næsten samme pris som i dag, hvilket blot viser, at SEF Energi hele tiden arbejder på at kunne levere den lavest mulige pris på el til både private forbrugere og virksomheder.

I 1965 blev alle øer i det sydfynske øhav forbundet til elnettet, der således leverede strøm til alle husstande. Samme år kunne elforsyningen også flytte til de lokaler på Fåborgvej, hvor vi stadig har til huse i dag. i 1975 blev det sydfynske område skilt, og Sydfyns Elforsyning blev dannet som en selvejende institution, der forsynede det Svendborg-området med el.

Selskabet blev forløberen til den moderne energikoncern SEF, der i dag både omfatter bl.a. SEF Energi, SEF Fiber A/S, FLOW Elnet A/S, Origo Service (binavn til SEF), FiberLAN m.fl.
Efter et ønske om national vækst og en mere moderne fremtoning, skiftede koncernen i 2016 navn til SEF A/S.

Som tiden er gået, er behovet for elforsyning vokset og i takt med dette, er vi også vokset. Det har gjort det muligt for os at brede vores ydelser og produkter ud, så vi bedst muligt kan matche vores kunder behov på flere fronter.

Vil du læse mere om SEFs historie, kan det gøres lige her.

Hvem er SEF?

SEF er din leverandør af el, naturgas, nærvarme og fibernet. Vi har et mål om at kunne levere en stabil strøm til Sydfyn og resten af Danmark, hvor der samtidig er fokus på de grønne løsninger. Derfor relaterer vores produkter og ydelser sig til både naturgasforsyning, varmepumpe, distribution af el og etablering af fibernet og de dertilhørende løsninger inden for TV, telefoni og internetforbindelse, som håndteres af Stofa.

Når du køber en løsning hos os, foretager du et miljøvenligt valg, hvad enten der er tale om el, nærvarme, naturgas eller fibernet. Vi vil gerne gøre det nemt for dig at få implementeret de grønne løsninger derhjemme, hvorfor vi også tilbyder rådgivning i, hvordan du kan få et miljøvenligt energiforbrug. Uanset om du er privat forbruger, har en virksomhed eller en boligforening, så kan vi hjælpe dig med at få en mere miljøvenlig og grøn løsning, når det gælder produkter inden for vores regi.

Det er vigtigt for os at kunne skabe værdi for dig, hvorfor vi sikrer en bæredygtig og holdbar energiforsyning til både virksomheder og private. Vi arbejder hver dag på at kunne give dig den bedste service og en kyndig rådgivning, og derfor tilbyder vi også produkter og ydelser, der matcher dine behov. Gennem en kompetent rådgivning finder vi sammen frem til den løsning, der bedst tilgodeser dine ønsker.

SEF støtter op om lokalsamfundet

Hos SEF gør vi meget for at støtte lokalsamfundet, hvorfor du også kan være med til at sponsorere klubber, foreninger og velgørende formål gennem vores SupportEnergi-aftale. Denne aftale giver dig muligheden for at støtte en valgfri klub eller forening, så du kan være med til at skabe værdi for dem. Vil du gerne læse mere om SupportEnergi, kan det gøres her.

Vi vil gerne være med til at gøre en forskel for børn og unge, hvorfor vi også har et samarbejde med Børns Voksenvenner. Her kan du gennem din el- eller naturgasregning være med til at støtte denne organisation, uden at det kommer til at koste dig ekstra. Det kontante beløb, du årligt optjener, går ubeskåret til organisationens arbejde med at skabe værdifulde venskaber børn og voksne imellem.

SEF skaber ikke kun værdi for lokalsamfundet, men tager også et samfundsansvar, selv uden for Danmarks grænser. Derfor har vi også en ordning, hvor du løbende optjener et beløb, som vi sørger for at udbetale én gang årligt til Operation Dagsværk. Med vores SupportEnergi Operation Dagsværk, kan du være med til at fremme uddannelsen i udsatte områder rundt omkring i verden.

Uanset hvad dit behov måtte være, kan vi hos SEF hjælpe dig med at finde den rette løsning inden for el, naturgas, nærvarme og fibernet.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

SEF er ny energi med gamle rødder

Vi har været en del af livet på Sydfyn siden 1906. Vores vision er den del af ledestjernen, der beskriver, hvor vi er på vej hen. Visionen sætter kursen for alle i SEF-koncernen, og den skaber motivation, engagement og giver energi og mod til at tackle de udfordringer, vi møder på vejen.

Vores mission beskriver vores eksistensberettigelse. Samtidig fortæller den også, hvad der er SEF’s kernekompetencer, og hvad der adskiller os fra konkurrenterne.

Tilsammen udgør visionen og missionen altså rammen for vores strategiske valg og fravalg, prioritering af de kompetencer vi skal udvikle, valg af partnerskaber og ressourcer, identificering af processer samt udvælgelse af de resultater, vi gerne vil måles på.

Hvis du gerne vil vide mere om vores værdigrundlag, kan du læse mere om vores vision, mission og værdier.

SEF’s vision

SEF har en vision om at være kraftcenteret for sydfynsk energi.

Vi vil gerne være en kommercielt drevet og selvstændig energikoncern; et sydfynsk kraftcenter inden for fremtidens energi, forsyning og infrastruktur.

Vi vil skabe nye synergier og fremme en bæredygtig udvikling af Sydfyn.

Vi vil være et dynamisk og samfundsansvarligt energicentrum for nye alliancer og udviklende samarbejder.