KERNE fortælling og forretning

SEF er en virksomhed med mange aktiviteter, der leverer løsninger inden for et bredt område af energi, varme og kommunikation. SEF leverer også viden og rådgivning om såvel vores kerneydelser som det omkringliggende samfund, klima og FN´s Verdensmål.

SEF’s kerneforretning:

  • Forsyning og levering af el
  • Vindmøller
  • Rådgivning indenfor energi
  • Naturgas
  • Nærvarme/varmepumper
  • Fibernet
  • Installationsvirksomhed

Alle forretningsområder fokuserer på såvel private som erhvervskunder.

Det er af stor betydning for SEF at bidrage til den grønne omstilling. Derfor har investering i såvel vindmøller som  opvarmning af boliger med varmepumper meget stor bevågenhed. Det er også højt prioriteret at sikre fibernet og dermed hurtig digital kommunikation til Sydfyn.

SEF agerer på et marked, der er præget af liberalisering, skærpet konkurrence, konsolidering, teknologisk og energipolitisk udvikling og stribevis af lovkrav.

Vi imødekommer den øgede konkurrence med en vækststrategi, der er baseret på en række forsyningsarter. Vi skal vokse gennem organisk vækst for at give kunderne endnu bedre produkter.

Med udgangspunkt i en ambitiøs strategi om kundevækst, vurderer ledelsen fortløbende mulighederne for op- og tilkøb samt partnerskaber og alliancer inden for energi, infrastruktur og rådgivning.

NUTIDEN & FREMTIDEN

SEF er optaget af at sikre vores kunder moderne og grønne produkter. Med fokus rettet ind i fremtiden arbejder vi hver dag på at tage nye initiativer – herunder udvikle vores varmepumpekoncept gennem Nærvarme Danmark og sikre gode lade-faciliteter til elbilister i såvel det offentlige som i det private rum.

SEF ser ind i fremtiden, hvor ny teknologi vil gøre sin entre i hjemmene og på intelligent vis hjælpe til med at styre vores elektriske apparater på en klog, grøn og prisbevidst måde. Det er muligt og helt nødvendigt at forene velfærd med værdier fra FN´s Verdensmål.

For at understøtte den daglige drift, sikre åbenhed og danne baggrund for en stærk tilknytning til vores nærområde har SEF et stort fokus på kommunikation med omverdenen.

SEF’s engagement i det sydfynske område skal forstærkes endnu mere. Vi vil gøre en mærkbar forskel, der hvor vores kunder bor og dyrker deres interesser.

Det øgede engagement kommer til udtryk gennem sponsorater og igennem konceptet SupportEnergi, hvor kunderne gennem deres forbrug af el og naturgas har indflydelse på, hvilken klub eller forening, SEF skal støtte.

Med Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF), bidrager SEF til innovativ udvikling på Sydfyn med et særligt fokus på energi- og miljøområdet. Dertil kommer støtte til sport, kultur og andre almennyttige formå.

Med SEAF, der hvert år uddeler et million-beløb, ønsker vi at skabe nærhed og opbygge loyalitet i lokalbefolkningen og indgå i nye netværker.

DET FORETRUKNE VALG

Vores eksistensberettigelse hviler på, at vi er det foretrukne valg inden for vores forretningsområder. Med de mange forskellige produkter og ydelser kan SEF levere en sammenhængende service og gøre samspillet mellem ydelserne nemme og ukomplicerede. Kundetilfredsheden er høj hos SEF og må aldrig blive en sovepude for service eller udvikling.

Vores lokale forankring sikrer os et stærkt fundament, der sætter os i stand til at vinde markedsandele og som energivirksomhed levere såvel el, naturgas, installation og netværksydelser samt nærvarme i hele Danmark.

Vi arbejder vedvarende på at knytte kunderne tæt til vores forretning. Vi ser gode potentialer i at levere energi til såvel private som offentlige virksomheder og udvalgte erhvervssegmenter indenfor f.eks. det maritime område, velfærdsteknologi samt ladestruktur for eldrevne køretøjer. Det stiller krav om nytænkning, fleksibilitet og tilpasningsevne fra vores side.