Poul Olsen, der grundlage sin virksomhed i 1984, ønsker at gå på pension, og har derfor overdraget aktiviteterne til El-Gården A/S, Svendborg, der dermed får tilføjet skibs-el til kompetencerne.

- Jeg er kommet til det tidspunkt, hvor jeg ønsker at stoppe, og af hensyn til mine medarbejdere, har det været mig meget magtpåliggende at finde en god løsning, der tilgodeser deres behov og sikrer deres job i fremtiden – derfor rettede jeg henvendelse til SEF, fortæller Poul Olsen.

Stærk profil og nye kompetencer

SEF viderefører alle virksomhedens aktiviteter, mens Poul Olsen selv afhænder inventar og varelageret på Kuopiovej.

Også hos SEF ser man frem til at Poul Olsen El-installationer ApS bliver en del af virksomheden:

- Poul Olsen El-installationer ApS er kendte for deres arbejde med skibsinstallationer og marineelektronik og kan dermed bidrage med noget nyt til El-Gården Svendborg, og så har virksomheden en stærk profil og et godt kompetencemiks, der vil passe godt ind i vores virksomhed, fortæller SEF's bestyrelsesformand Guri Krøis, der også understreger betydningen af at bevare arbejdspladserne i Svendborg.

Moderne skibsfart kræver pålidelig navigations- og kommunikationsudstyr, og de kommende SEF-medarbejdere har alle årelang erfaring i alle former for marineelektronik, ligesom Poul Olsen El-installationer ApS i mange år har været underleverandør til en række værfter og bådbyggerier i det sydfynske område.

Positive medarbejdere

Nyheden om overdragelsen til SEF blev positivt modtaget af både medarbejderne hos Poul Olsen El-installationer ApS og hos SEF.

- I fredags fortalte jeg mine medarbejdere om planerne, og de var bestemt positive og ser frem til samarbejdet med nye kollegaer og nye kunder, fortæller Poul Olsen.

- Vi er klar til at byde både vores nye kollegaer og kunder velkommen, afslutter Guri Krøis.

Fakta om Poul Olsen ApS

Grundlagt i 1984 af el-installatør Poul Olsen

Skibs-el var oprindeligt virksomhedens speciale – i dag er en elektronikafdeling kommet til.