- Vi har netop afsluttet årsregnskabet for 2013, og resultatet lyder på 8,3 millioner kroner efter skat. Det er en anelse bedre end budgetteret, og vi betegner resultatet som tilfredsstillende, siger Anders Banke, der er administrerende direktør hos SEF.

SEFs nettoomsætning i 2013 var på 232 mio. kr. mod 233 mio. kr. i 2012, og egenkapitalen er steget med 37 mio. til 721 mio. kr.

- Der er flere faktorer, der bidrager positivt til resultatet. Salget af internet, TV og telefoni er steget væsentligt igen i 2013 på trods af en hård konkurrencesituation, og derudover har afkastet af selskabets værdipapirer bidraget positivt, fortæller Anders Banke.

Udfordringer og forandringer
Udover det økonomiske resultat beretter ledelsen i SEF om et udfordrende 2013, som også var et år præget af forandringer.

- Året har været udfordrende, fordi vi til stadighed oplever stigende konkurrence, og fordi vores kerneforretning har været karakteriseret ved faldende elpriser. Og så var 2013 også året hvor SEF blev registeret som en erhvervsdrivende fond, forklarer Anders Banke. Der er blevet brugt mange resurser på, at få tilpasset vedtægterne i 2013 så de er i overensstemmelse med de krav loven har til en erhvervsdrivende fond.

Mange aktiviteter
2013 bød på et højt aktivitetsniveau i SEF, der bl.a. har haft fokus på at få kabellagt el-nettet; et projekt, der er tæt på at være afsluttet.

- Med kabellægningen har vi langt hen ad vejen sikret el-nettet på Sydfyn i forhold til klimaforandringer, og den ekstra belastning, der vil opstå med øget brug af varmepumper og elbiler, forklarer Guri Krøis, der er formand for bestyrelsen.

- Derudover fik stadig flere forbrugere og virksomheder øjnene op for fordelene ved en hurtig og stabil internetforbindelse. Vi installerede bl.a. fiber hos mange SAB-afdelinger, hvilket gav mange opgaver til El-Gården, Svendborg A/S, fortæller Anders Banke.

Ifølge direktøren oplevede SEFs energirådgivning også i 2013 stor interesse for energibesparende tiltag.

Et kig på 2014
Ledelsen hos SEF forventer, at 2014 bliver et udfordrende år med skærpet konkurrence på alle forretningsområder.

Du kan se SEF´s årsregnskab for 2013 her

For yderligere information:
Anders Banke, adm. direktør
Mobil: 61 55 06 11