Den 22. maj konstituerede den nye bestyrelse for Fonden Sydfyns Elforsyning sig, og valgte Søren Bøving-Andersen til ny formand og Lars Foged til ny næstformand.

- SEF er en både spændende og vigtig virksomhed i Svendborg med dygtige medarbejdere, en professionel ledelse og aktør i en branche i rivende udvikling. Jeg glæder mig meget til at varetage formandshvervet og går til opgaven med stor respekt og ser frem til samarbejdet med den øvrige bestyrelse og med ledelsen i SEF, siger Søren Bøving-Andersen.

SEF har det seneste år fået ændret sine vedtægter, således at bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning nu består af tre personer, der er valgt af repræsentantskabsmedlemmerne udpeget af Svendborg Byråd og af én person, der er udpeget af de forbrugervalgte repræsentantskabsmedlemmer. Dertil kommer tre medarbejdervalgte medlemmer og endelig to personer, som er valgt ved selvsupplering.

Efter dagens møde ser bestyrelsen for fonden således ud:

Søren Bøving-Andersen – formand
Lars Foged - næstformand
Knud Clemmensen
Hans Erik Pedersen
Jacob Hagn-Meincke
Stina Løndahl Henriksen
Villiam Hansen - medarbejdervalgt
Lars Friis Jørgensen - medarbejdervalgt
Kirsten Sohnesen - medarbejdervalgt

Hos SEFs ledelse ser den administrerende direktør frem til samarbejdet med virksomhedens nye bestyrelse:

- Jeg ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med vores nye bestyrelse. Jeg kender formand Søren Bøving-Andersen fra sit virke i bestyrelsen i de forgangne fire år, og jeg er sikker på, at han og den samlede bestyrelse for fonden sammen med de to SEF Net bestyrelsesmedlemmer, Frank B. Jørgensen og John Andersen, vil bidrage væsentligt til den fortsatte udvikling af SEF, siger Anders Banke.

For yderligere oplysninger
Formand Søren Bøving-Andersen
Mobil 21 28 11 28

Adm. direktør Anders Banke
Mobil: 61 55 06 11