Allerede i 1995 blev SEF certificeret i Kvalitetsledelse efter ISO 9001-standarden, og certificeringen er løbende blevet fornyet.

- Vores certificering i kvalitetsledelse betyder, at der er overblik over SEF's arbejds- og forretningsgange, ligesom vi har et effektivt styringsinstrument til at overvåge og tilpasse virksomhedens processer og konkrete handlinger, fortæller Anders Banke, der er administrerende direktør i SEF.

I 2010 besluttede SEF også at blive certificeret inden for informationssikkerhed efter den danske standard DS 484. Nu siger kalenderen imidlertid 2013, og DS 484 afløses langsomt af den internationale standard ISO 27001, ligesom det igen er tid til en fornyelse af begge certifikater efter en 3-års periode.

Auditorer på visit i Svendborg
Det lyder som en nem øvelse at få 'fornyet' sine certificeringer, men Flemming Larsen, der er projektleder for kvalitetsledelse hos SEF, kan berette om det modsatte.

- Det er i virkeligheden et konstant arbejde. Med certificeringen inden for de to standarder dokumenterer vi over for omverdenen, at der er styr på procedurer og arbejdsprocesser inden for alle områder af SEF, og det kræver naturligvis, at vi hele tiden følger de processer, der er foreskrevet på de enkelte certificeringsområder, fortæller Flemming Larsen.

Inden fornyelsen af de to certifikater kom i hus i april, havde SEF besøg af eksterne auditorer fra Dansk Standard i forbindelse med den såkaldte eksterne audit og re-certificeringsaudit i april.

- Auditorerne besluttede heldigvis at forny certifikatet for ISO 9001 – Kvalitetsledelse, ligesom de også besluttede sig for at udstede et nyt certifikat for ISO 27001 (ISMS – Informationssikkerhed), beretter Flemming Larsen.

Begge certificeringer gælder de kommende tre år.

Sådan bruger SEF certificeringerne
Certificeringerne er med til at tydeliggøre, at SEF løbende har fokus på at gøre tingene korrekt og efter nøje nedskrevne regler og procedurer.

- For nogen kan det lyde begrænsende at skulle følge regler og retningslinjer, som andre er kommet på – men det viser sig, at hverdagen i virkeligheden bliver meget lettere, når vi alle sammen kender procedurerne – og vi får også eventuel usikkerhed ryddet af vejen, siger Anders Banke.

SEFs certificeringer dokumenterer følgende:

  • Opfyldelse af de til enhver tid gældende kundekrav og –ønsker
  • Kvalitetssikring af leverede produkter og serviceydelser
  • Sikring af opfyldelse af myndighedernes krav 
  • Udvikling af metoder til forbedringer
  • Fastholdelse af de gode rutiner
  • Sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til deres arbejdsfunktioner
  • Sikring af at der er de nødvendige ressourcer til stede
  • Der er lagt vægt på driftsikkerhed og brugervenlige systemer
  • Der er vurderet og taget stilling til en informationssikkerhedsmæssige forhold
  • Der er klare retningslinjer, som forretningen drives efter