​Det nyvalgte repræsentantskab, som nu består af 15 forbrugervalgte repræsentanter samt 30 repræsentanter, der er udpeget af Svendborg Byråd, tog hul på første arbejdsopgave d. 24. april. Her skulle de udvælge 4 medlemmer til Fonden Sydfyns Elforsynings nye bestyrelse, foruden at de forbrugervalgte skulle vælge 2 medlemmer til SEF Net’s bestyrelse.

Ændringerne af vedtægterne, der blev endeligt godkendt i januar måned betyder, at SEFs samlede bestyrelse for Fonden Sydfyns Elforsyning fremover består af 3 personer udpeget af Svendborg Byråds repræsentanter, 1 person udpeget af de forbrugervalgte repræsentanter, 3 personer valgt af medarbejderne samt 2 personer valgt ved selvsupplering.

Straks efter repræsentantskabsmødet gik de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i gang med at finde de sidste 2 selvsupplerende medlemmer. Der var enighed blandt medlemmerne om, at finde to nye personer, som kunne supplere bestyrelsens kompetencer med stærke erfaringer og netværk inden for branchen og erhvervslivet generelt og med kvalifikationer inden for strategi, kommunikation og økonomi.

Sammen har en enig bestyrelse nu fundet de 2 sidste bestyrelsesmedlemmer som bliver henholdsvis Lars Foged, som i dag arbejder ved Fjernvarme Fyn, har 25 års erfaring fra Energibranchen, blandt andet som direktør ved TREFOR i 7 år, på områderne El, Vand og Varme.
Stina Løndahl Henriksen er selvstændig rådgiver i FirmaSynergi og har fokus på strategisk CSR. Hun rådgiver her firmaer omkring hvordan man finder den røde tråd mellem strategi og forretningsdrevet samfundsansvar.

Hele bestyrelsen er nu valgt.
Den samlede bestyrelse for Fonden Sydfyns Elforsyning ser herefter således ud:

Søren Bøving-Andersen
Knud Clemmensen
Hans Erik Pedersen
Jacob Hagn-Meincke
Lars Foged
Stina Løndahl Henriksen
Villiam Hansen
Lars Friis Jørgensen
Kirsten Sohnesen

I SEFs ledelse ser man frem til det kommende samarbejde:

- Vi byder den nye bestyrelse velkommen. Med tæt samarbejde og god sparring, kan vi alle bidrage til fortsat at styrke SEFs position som den virksomhed, der leverer den daglige energi til hele det sydfynske område, lyder det fra Anders Banke.

Der holdes konstituerende bestyrelsesmøde d. 22. maj 2014.

For yderligere information, kontakt:

Stina L. Henriksen:     Mobil: 51 56 11 01
Lars Foged:              Mobil: 20 61 92 94