Når SEF netop har indkøbt 15 vindmøller – således at virksomheden nu samlet ejer 20 vindmøller – 19 i Tyskland og en i Danmark – er det et skridt imod en endnu grønnere profil og et stærkt ønske om at påvirke produktionen af energi.

De 20 vindmøller forventes at have en årlig elproduktion på 67.000 MWh svarende til forsyning af en tredjedel af hele det område, SEF dækker - eller halvdelen af husstandene i Svendborg.

- Med købet af vindmøllerne tager vi endnu et skridt i realiseringen af vores strategi, og vi vil også fremadrettet allokere ressourcer til grøn energi, som har stor bevågenhed blandt vores kunder – både på privat- og erhvervsmarkedet, forklarer Anders Banke, administrerende direktør i SEF.

Ifølge direktøren er et ’grønt’ alternativ til de kendte el-produkter særligt efterspurgt blandt erhvervsvirksomheder, som opfatter de vedvarende energiformer som et vigtigt element i deres CSR-strategi.

En sund investering
De 15 nye vindmøller, som står tæt ved Berlin i Tyskland, har kostet SEF 190 millioner kroner. Derudover står der fire vindmøller imellem Bremen og Hamborg samt en enkelt mølle i Sønderjylland.

- Det er vores vurdering, at vindmøllerne giver et så stabilt afkast, at det berettiger til, at vi har flyttet en del af SEF’s egenkapital fra andre investeringer til investeringer i ’grøn’ energi, siger Anders Banke.

Allerede i halvårsresultatet for 2014 bidrog produktionen af el fra vindmøller yderst positivt til halvårsresultatet.


For yderligere informationer:
Anders Banke, adm. direktør
Mobil : 6155 0611