​SEF er undtaget, da virksomheden allerede lever op til tilsynets krav som det næstmest veldrevne elselskab.

Hos SEF var Energitilsynets afgørelse ventet med spænding. Foreløbige rapporter havde varslet, at SEF var bedst på Fyn, men den 19. december, kunne direktør, Anders Banke, nærlæse den endelige afgørelse.

- Og vi er bestemt meget tilfredse med udfaldet. Vi har nu Energitilsynets ord for, at SEF er en veldrevet virksomhed med et lavt omkostningsniveau. Alle i branchen – undtagen SEF og TreFor – skal reducere deres omkostninger. Samlet er der tale om fem pct. eller ca. 115 mio. kroner, fortæller Anders Banke.

Set i lyset af forårets kritik af SEF er direktøren særligt glad på medarbejdernes vegne, og de tilskrives en stor aktie i den flotte placering som gør alle stolte.

Det er sjette gang, at Energitilsynet pålægger elnetselskaberne at øge effektiviteten. Pålæggene sker efter en omfattende analyse af selskabernes omkostninger og deres kompetence til at levere strømmen.

- I afgørelsen indgår også krav til kvalitet i leverancen for at undgå, at vi som elselskab går på kompromis med forsyningssikkerhed, og her gælder det, at alle selskaberne generelt har en meget høj kvalitet i leverancen af strøm med få strømafbrydelser, oplyser Anders Banke.

Sidste i år lå SEF nr. 6 i Energitilsynets rapport.

Benchmarkanalysens tre hovedtendenser:

  • Effektiviteten er lavest i de mindste elnetselskaber
  • Afstanden mellem de mest effektive og mindst effektive er betydelig
  • Elselskaberne har generelt en meget høj kvalitet i leverancen af strøm med få strømafbrydelser.

Fakta:

  • Elnetselskaberne transporterer strømmen rundt til kunderne i et bestemt geografisk område af landet.
  • Energitilsynet skal i henhold til lovgivningen årligt udmelde individuelle krav og derigennem sikre, at elnetselskaberne har incitament til at effektivisere driften.
  • Energitilsynet analyserer hvert år den økonomiske effektivitet i elnetselskaberne.