Sydfyns Elforsyning, som har base i Svendborg, har i efteråret lanceret SupportEnergi. Konceptet giver virksomhedens el- og naturgaskunder mulighed for at være med til at beslutte, hvem SEF skal støtte.

- Jeg betragter det som et godt supplement til sponsorater. I stedet for at støtte én eller to foreninger eller klubber, har vi besluttet at give vores kunder mulighed for at være med til at beslutte, hvem der skal modtage støtte. Det giver mulighed for langt flere, fortæller Claus Holm Andersen, der er Kunde- og Markedschef i SEF.

En af de foreninger, der får gavn af SupportEnergi er altså Scleroseforeningen.

- Vi er meget glade for at være blandt de foreninger, som SEF’s kunder kan pege på som modtagere af støtte fra SEF – og de støttemidler, vi modtager går til både forskning og aktiviteter for medlemmerne, så de er bestemt værdsatte fortæller Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der er Projektleder i Scleroseforeningen.

Sclerose er en kronisk sygdom, der angriber centralnervesystemet, og herhjemme lever ca. 13.500 danskere med sygdommen.

Varmer to steder
Også hos SEF sætter man pris på aftalen med Scleroseforeningen:

- Som patientforening yder Scleroseforeningen et vigtigt stykke arbejde. Alle kan blive ramt af sygdom – én selv eller ens nærmeste – og derfor er det så vigtigt, at vi alle bakker op om dem, der har og frembringer ny viden, og som kan hjælpe og gøre en forskel, fortæller Claus Holm Andersen.

Hos den fynske forsyningsvirksomhed er der ifølge Claus Holm Andersen også tale om et samarbejde, der så at sige ’varmer to steder’.

- Internt betragter vi SupportEnergi som en gevinst for alle parter. Vores kunder får energi til en god pris, Scleroseforeningen får støtte på baggrund af kundernes forbrug, og hos SEF øger vi loyaliteten hos kunderne, forklarer Claus Holm Andersen.

SupportEnergi blev lanceret i september 2014, og det går kort fortalt ud på, at de kunder, som tilmelder sig SupportEnergi er med til at beslutte, hvilken organisation, klub eller forening, SEF skal yde støtte til. Støtten akkumuleres i takt med, at kunderne anvender el og naturgas, og ’støttetaksterne’ er på 2 øre pr. kWh el - det bliver til en årlig støtte på 100 kr. pr. kunde ved et el-forbrug på 5.000 kWh og på 10 øre/m3 naturgas – det bliver til en årlig støtte på 150 kr. ved et naturgasforbrug på 1.500 m3.

- 250 kr. lyder måske ikke af meget, men har vi 100 kunder, der peger på Scleroseforeningen, så er der ca. 25.000 kroner i kassen – og det er det vigtige, siger Claus Holm Andersen.

For yderligere information:
Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, Projektleder i Scleroseforeningen
Tlf. 3613 0145

Claus Holm Andersen, Kunde- og Markedschef i SEF
Tlf. 2164 7426


Fakta om Slecroseforeningen
Scleroseforeningen støttes af omkring 60.000 medlemmer og bidragydere.
Foreningen favner bredt inden for områderne forskning, oplysning og patientstøtte. Foreningen har sekretariat i Valby
Foreningen er landsdækkende med 51 lokalafdelinger fordelt over hele landet samt Færøerne.
Ca. 13.500 mennesker lider af sclerose i Danmark.

Fakta om SupportEnergi

  • Udbydes af Sydfyns Elforsyning
  • Kunderne kan købe både el og naturgas hos SEF
  • Kunderne kan, uden udgift for dem selv, vælge at støtte en klub, forening eller formål som SEF har samarbejdsaftale med – således nu også Slecrose-foreningen
  • Bidraget til  Slecroseforeningen vokser i takt med forbruget af el og naturgas
  • Støtten er pt. 2 øre/kWh el - det bliver til en årlig støtte på ca. 100 kr. pr. kunde ved et el-forbrug på 5.000 kWh
  • Støtten er 10 øre/m3 naturgas – det bliver til en årlig støtte på ca. 150 kr. ved et naturgasforbrug på 1.500 m3.