Hidtil har alle 45 medlemmer været udpeget af Byrådet, men et sæt nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning er netop trådt i kraft og betyder, at sammensætningen af SEF’s repræsentantskab ændres.

- Jeg ser frem til samarbejdet med det kommende repræsentantskab og vil gerne opfordre alle, der har tid, lyst og ikke mindst interesse i SEF, til at stille op, udtaler Anders Banke, der er administrerende direktør i SEF.

Af de 15 forbrugervalgte repræsentanter vælges i øvrigt én til bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning og to til bestyrelsen for SEF Net A/S.

Hvem kan stille op?
Alle, der er el-forbrugere og bosiddende indenfor SEF’s forsyningsområde, kan stille op til repræsentantskabsvalget. I forbindelse med opstillingen skal den enkelte kandidat samtidig officielt anbefales af mindst fem andre net-kunder.

- Som en del af forbrugervalget har vi oprettet en særlig sektion på vores hjemmeside, sef.dk/valg, hvor alle, der ønsker at stille op til repræsentantskabsvalget, kan læse mere og registrere sit kandidatur. Der vil også være mulighed for, at kandidaten kan fortælle lidt om sig selv og skrive en ’kort valgtale’, så vores kunder får et indtryk af, hvem de kan stemme på, fortæller Anders Banke.

Vigtige datoer
For alle der ønsker at opstille til repræsentantskabet, er der et par datoer, man ifølge SEF’s direktør skal være opmærksom på.

I perioden fra den 3. februar til den 19. februar skal alle kandidater registrere deres kandidatur på sef.dk/valg. Selve valget til repræsentantskabet finder sted i perioden 26. februar kl. 00.00 til 14. marts kl. 23.59.

Elektronisk afstemning mulig
I modsætning til fx kommunalvalget, hvor alle skal forbi stemmeurnerne, kan de sydfynske el-forbrugere denne gang stemme hjemmefra ved computeren. Valget, som i øvrigt varetages af et eksternt valgfirma, giver nemlig mulighed for at stemme elektronisk.

- Det bliver selvfølgelig sådan, at har man ikke selv en computer til rådighed, er man meget velkommen til at komme forbi os på Fåborgvej 44, hvor vi har opsat en computer til formålet, fortæller Anders Banke.

Det bliver også muligt at afgive sin stemme ved et kryds på stemmesedlen. Kunder, der ønsker at brevstemme, skal blot ringe på 2612 2520. Herefter fremsender valgfirmaet såvel stemmeseddel som returkuvert til kunden.


FAKTA OM SEF.DK/VALG
På sef.dk/valg kan du læse alt om valget. Her finder du information om følgende:

• Valgregulativet i sin fulde ordlyd
• Hvorfor vi udskriver valget
• Hvem kan stille op, og hvordan gør man
• Kort over SEF’s forsyningsområde
• Kandidatlister
• Selve valghandlingen
• Sådan stemmer du
• Offentliggørelse af valgte kandidater den 17. marts 2014
• mv.

For yderligere information:
Anders Banke, adm. direktør
M: 61 55 06 11