En række engangsudgifter trækker dog det samlede resultat ned. Men da det er engangsudgifter, og resultatet før renter samtidig er stærkt forbedret, anser ledelsen alligevel årets resultat for tilfredsstillende.

 

- Vi har netop afsluttet vores årsregnskab for 2015, og vores resultat før renter var det bedste vi nogensinde har præsteret, men det samlede resultat var lavere end tidligere fremsatte forventninger, orienterer Anders Banke, der er administrerende direktør hos SEF.

 

Nettoomsætning udgjorde i 2015 243 mio. kr., hvilket var en spids højere end 2014, hvorimod driftsresultatet på næsten 15 mio. før finansielle poster steg over 50 % i forhold til 2014. Det samlede resultat for 2015 før skat blev på -13 mio. kr.

 

Engangsomkostninger gør udfaldet

- Når vi kaster et blik på vores finansielle poster, så var der et lavt afkast på vores værdipapirer, og derudover havde året en del engangsomkostninger. De finansielle engangsomkostninger udgør samlet set 19 mio. kr. og inkluderer værdireguleringer af aktier i Waoo og Energi Danmark, realisering af el-handelskontrakter med negativ værdi samt omkostninger i relation til aftalen med SE/STOFA, således er en stor del af engangsomkostningerne henført til Stofa aftalen, fortæller Anders Banke.

 

Ifølge Anders Banke gjorde engangsomkostningerne i 2015, at SEF undgår store nedskrivninger på fibernettet, og han oplyser samtidig, at korrigeret for poster af engangskarakter har koncernen givet et overskud før skat på ca. 6 mio. kr.

 

SEF indgik i foråret 2015 en aftale med STOFA, der betyder, at SEF fortsat ejer 75 % af det fysiske fibernet, mens Stofa varetager alt omkring kundeforhold, indholdspakker og digitale services. Aftalen med STOFA skal sikre kunderne de bedste produkter, ligesom den sikrer en fortsat drift og vedligehold af den digitale infrastruktur på Sydfyn.

 

Vindenergi er fortsat i fokus

I 2014 købte SEF 19 vindmøller og nåede dermed op på i alt 20 vindmøller. 2015 blev dermed første år, hvor alle SEF's vindmøller bidrog til hele regnskabsperioden.

 

- Afkastet på vindstrøm var bedre, end vi havde forventet. Vores investering i vindmøller har givet et særdeles tilfredsstillende resultat før renter på 17 mio. kr., og det var ca. 2 mio. kr. bedre end forventningerne. Med dette afkast er vindmøllerne den bedste investering i SEF's nyere historie, og vi har aktivt draget nytte af den viden, vi har i huset med henblik på at gøre en god forretning - og samtidigt bidrager det jo positivt til et bedre miljø, siger Anders Banke.

 

SEF satser fortsat på, at vindenergi skal bidrage væsentligt til SEF's resultater i fremtiden. 

 

Ny fond og lokalt engagement

Allerede i sidste årsrapport orienterede SEF om etableringen af en ny, almennyttig fond.

 

Formand Søren Bøving-Andersen fortæller, at der i 2015 ekstraordinært er foretaget en udlodning på 20 mio. kr. til oprettelsen af Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. Dette sker som et led i SEF's strategi om at involvere sig og støtte op om det lokalsamfund, virksomheden er en del af. Pengene til fonden kom fra salget af 60 kV-nettet til Energi Fyn.

 

Sideløbende med etableringen af den nye fond har 2015 igen budt på et højt aktivitetsniveau og stort fokus på lokale klubber, foreninger og kulturelle arrangementer.

 

- I 2015 har vi indgået sponsoraftaler med flere af Sydfyns førende sportsklubber. Sponsoraftalen vedrører typisk eliteholdene, mens vores SupportEnergi giver medlemmerne - dvs. vores kunder - mulighed for at pege på, hvem SEF skal støtte, fortæller Anders Banke.

 

Det konkrete støttebeløb akkumuleres i takt med, at de tilmeldte kunder forbruger el og naturgas.

 

Forventninger til 2016

Ledelsen hos SEF forventer selvfølgelig faldende omsætning i regnskabsåret 2016 som følge af, at dele af omsætningen på fiberforretningen flyttes til STOFA. Resultatet forventes at være positivt før skat i 2016.

 

Læs Årsrapport 2015 her

 

 

For yderligere information:

Anders Banke, adm. direktør

Mobil: 61 55 06 11