Når SEF præsterer et positivt halvårsresultat for 2015, er der flere faktorer, som bidrager i særlig grad.

- Det fornuftige halvårsresultat skyldes dels afkastet på vores investeringer i vindmøller – og dels har indtjeningen på fiberforretningen været positiv. Begge dele kompenserer for de generelt faldende el-priser, forklarer Anders Banke, SEF’s administrerende direktør.

Koncernen har investeret betydelige beløb i vindmøller og varetog driften af 20 vindmøller med udgangen af sidste år. 2015 er altså første ’hele’ regnskabsperiode, hvor afkastet fra vindmølle-regnskabet er medtaget.  

Tæt på tallene
Omsætningen i SEF er i årets første seks måneder meget lig omsætningsniveauet i samme periode sidste år.

Omsætningsniveauet skal samtidig ses i lyset af at prisen på el – som stadig er SEF’s største forretningsområde – som nævnt er faldet med over 15 % sammenlignet med samme periode sidste år. Bruttoresultatet er steget med ca. 7,5 mio. kroner og resultatet før renter (EBIT) er steget med ca. 1,5 mio.

- Halvårsresultatet er fornuftigt i forhold til forventningerne for halvåret, og vi forventer at nå et pænt driftsresultat (EBIT), siger SEF’s formand, Søren Bøving-Andersen.

Ifølge formanden kan de seneste ugers udvikling på aktiemarkedet dog smitte af på det samlede årsresultat. Da vi jo i sagens natur ikke har den store indflydelse på aktiemarkederne så er det primært driften vi fokuserer på, som det også blev nævnt på sidste repræsentantskabsmøde.

- Værdipapirerne kan måske nå at komme op igen, inden året er omme, men om det rent faktisk sker, ved vi naturligvis ikke, siger Søren Bøving-Andersen. Derfor var det en god beslutning, at vi nu har spredt vores investeringer og nedbragt vores værdipapirer fra 360 mio. til i dag 140 mio. således vi ikke er så sårbare over for de store udsving på aktiemarkederne. Samtidig har vi investeret i vindmøller som giver et stabilt afkast uagtet, hvad der sker på aktiemarkederne.

​1. halvår 2015 (t.kr.)​1. halvår 2014 (t.kr.)
​Omsætning

121.449

121.096

​Bruttoresultat

62.600

55.126​

​Resultat før renter mv. (EBIT)

7.443

​5.870


For yderligere information
Søren Bøving-Andersen
Bestyrelsesformand, SEF
Mobil: 21 28 11 28

Anders Banke
Adm. direktør i SEF
Mobil: 61 55 06 11