...således at SEF nu er det mest effektive elselskab målt på omkostninger.

Hos SEF er adm. direktør Anders Banke netop blevet orienteret om ændringen:

- I december udtrykte jeg stor tilfredshed med vores 'anden-plads', så jeg er selvfølgelig ovenud tilfreds med, at SEF nu ligger på en første plads - om end at jeg selvfølgelig gerne havde vidst det med udgangen af 2012, fortæller Anders Banke.

Ændringerne i analysen får konsekvens for det varige effektiviseringskrav til alle distributionsselskaber. Som det eneste distributionsselskab skal SEF ikke justere i deres omkostninger, mens resten af branchen skal effektivisere med ca. 111 mio. kroner, fortæller Anders Banke.

I 2012 var det sjette gang, at Energitilsynet pålagde elnetselskaberne at øge effektiviteten. Pålæggene sker efter en omfattende analyse af selskabernes omkostninger og deres evne til at levere strømmen uden afbrydelser hos kunderne.

- I afgørelsen indgår krav til kvalitet i leverancen for at undgå, at vi som elselskab går på kompromis med forsyningssikkerhed, og her gælder det, at alle selskaberne generelt har en meget høj kvalitet i leverancen af strøm med få strømafbrydelser, oplyser Anders Banke.

I 2011 lå SEF nr. 6 i Energitilsynets rapport.

Benchmarkanalysens tre hovedtendenser:

  • Effektiviteten er lavest i de mindste elnetselskaber
  • Afstanden mellem de mest effektive og mindst effektive er betydelig
  • Elselskaberne har generelt en meget høj kvalitet i leverancen af strøm med få strømafbrydelser.

Fakta:

  • Elnetselskaberne transporterer strømmen rundt til kunderne i et bestemt geografisk område af landet.
  • Energitilsynet skal i henhold til lovgivningen årligt udmelde individuelle krav og derigennem sikre, at elnetselskaberne har incitament til at effektivisere driften.
  • Energitilsynet analyserer hvert år den økonomiske effektivitet i elnetselskaberne.
  • Energitilsynet udregner effektivitetskravene på grundlag af en benchmarkanalyse af selskabernes omkostninger og på grundlag af selskabernes evne til at levere strømmen til aftalt tid og sted så mange timer som muligt hen over året.
  • Elnetselskaberne er monopolvirksomheder, der ikke er underlagt et effektivitetspres fra konkurrencemarkedet.