19 transformerstationer blev afbrudt. 9 stationer havde spænding igen kl 19:33 Alle stationer - undtagen den fejlramte - havde igen spænding kl. 19:49.

De sidste forbrugere under den fejlramte transformerstation havde forsyning igen kl 21:10 ved hjælp af mobilt nødanlæg - udtaler Teknisk Chef - El, Per Svendsen, Sydfyns Elforsyning.