Når SEF kan berette om et positivt halvårsresultat for 2014, er der to faktorer, som bidrager i særlig grad.

- Resultatet skyldes dels vores investeringer i vindmøller – og dels at vi har fokus på at afdække risikoen for prisudsving på vores indkøb af el til forbrugerne, forklarer Anders Banke, SEF’s administrerende direktør.

Koncernen har en strategi om at investere betydelige beløb i vindmøller og har siden 1. januar 2014 varetaget driften af fem vindmøller.

Tallene bag
Omsætningen i SEF er i årets første seks måneder steget med ca. 4 mio. kroner i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært kan tilskrives koncernens investeringer i vindmøller. Stigningen i omsætning skal samtidig ses i lyset af at prisen på el – som er SEF’s største forretningsområde - er faldet med 25 % siden samme periode sidste år. Bruttoresultatet er steget med ca. 12 mio. kroner og resultatet før renter (EBIT) er steget med ca. 10 mio.

- Halvårsresultatet ligger også pænt i forhold til koncernens budget for halvåret, så der er alt i alt tale om et meget tilfredsstillende halvårsresultat, siger SEF’s formand, Søren Bøving-Andersen.

Ifølge Søren Bøving-Andersen, der tiltrådte formandsposten tidligere på året, er det helt i tråd med den linje bestyrelsen har lagt sammen med direktionen i SEF.

- Jeg har tidligere sagt, at SEF skal kunne tjene penge og generere overskud, og det gør vi, men lige så vigtigt er det med opbakning blandt vores kunder, og det arbejder SEF’s ledelse og medarbejdere stenhårdt på hver eneste dag, siger Søren Bøving-Andersen.

Både direktør og formand forventer, at de positive trends fortsætter resten af 2014.


Fakta (t.kr.)                               

H1-2014  ​H1-2013
​Nettoomsætning
Bruttoresultat 
Resultat før renter mv. (EBIT) 
Resultat før skat    
121.096
55.126
5.870
8.828
​117.185
43.026
 -3.799
-955


For yderligere information
Anders Banke
Adm. direktør i SEF
Mobil:61 55 06 11