Den 21. december træder de fem bestyrelsesmedlemmer sammen for første gang og konstituerer sig med henblik på at udpege en formand og næstformand for fondens bestyrelse.

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer

To bestyrelsesmedlemmer er udpeget af byrådet i Svendborg Kommune, og det drejer sig om borgmester Lars Erik Hornemann og byrådsmedlem Flemming Madsen. De tre øvrige er udpeget af bestyrelsen for SEF og tæller formand Søren Bøving-Andersen og direktør Anders Banke - derudover har SEF udpeget professor Katherine Richardson, der er leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet og medlem af Klimarådet.

- Vi har fået sammensat en bestyrelse med stærke lokale profiler og med Katherine Richardson, som vi anser for en stor kapacitet inden for fondens virkeområder, så vi ser meget frem til arbejdet, siger Anders Banke.

 

Fondens udgangspunkt

Med en kapital på 20 millioner kroner vil fonden allerede være klar til at uddele midler i løbet af foråret 2016. Ved første uddeling er det tale om 4 millioner kroner, mens der de efterfølgende år vil være tale om 2 millioner kroner om året.   

Fondens kapital stammer fra frasalget af SEF's andel af 60 kV-nettet i 2014.   

- Da salget i foråret 2014 var gennemført, investerede vi en betydelig del af de frigjorte midler i vindmøller, og resten skulle anvendes til involvering i Sydfyn, og den bedste form viste sig at være etablering af en fond, siger Anders Banke.

 

Fond støtter Sydfyn

Den nye fond vil støtte projekter - der kan være meget forskellige - men fælles for dem alle er dog, at de skal bidrage til en innovativ udvikling på Sydfyn.

- Vi vil støtte projekter, der har fokus på energi- og miljøområdet, og derudover kan idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige formål, der positionerer SEF som et aktiv for Sydfyn, komme i betragtning til støtte, fortæller Anders Banke.

 

For yderligere information:

Anders Banke, direktør i SEF

Mobil: 61 55 06 11