​Vi er gået i luften med de nye regler på elmarkedet

Den 1. april 2016 kom der nye regler på det danske elmarked. De nye regler er indført på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere for dig at være elkunde og for at fremme konkurrencen på elmarkedet. Det betyder, at de danske elforbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres elnetselskab, men kun til deres elleverandør.

Har du endnu ikke en elaftale med os, kan du læse om dine muligheder her eller kontakte os på 62 20 11 20.

SEF Energi A/S (SEF) er din elleverandør, hvis du køber din strøm hos os.

 

Hvad er DataHub?

I 2013 indførte elsektoren 'DataHub', som er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.dk.

Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. I løbet af den første måned har Datahub håndteret op til 3,4 millioner i transaktioner timen!


Hvad er formålet?
Formålet med DataHub er at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Datahub_2_700x350.jpg 

Status efter den 1. måned - hvordan er det gået?

Vi er nu i luften med de nye regler for elmarkedet, også kaldet Engrosmodellen. Omdrejningspunktet for alle elkunder i Danmark er et centralliseret IT-system - 'Datahub'. Denne størrelse af data siger noget om projektets størrelse og kompleksitet. Projektet har krævet ændringer i alle elselskabers IT-systemer, data og arbejdsgange og har skabet megen travlhed hos SEF, med forsinkede responstider mellem vores IT-system og Datahub'en, som konsekvens for vores kunder. Det lysner, men der er fortsat er mange opgaver i gang. Heldigvis har projektet ikke skabt driftsforstyrrelser hos vores kunder.

Flytning: Der forekommer nye regler for hvordan man skal melde til-/fraflytning som kunde. Derfor skal man som til-/fraflytter gå ind på www.sefflyt.dk

Slutopgørelse: Som elleverandør har SEF Energi udsendt en slutopgørelse for netselskabet - "forholdet" til kunden er nu "nulstillet". I starten af maj har vi udsendt den første acontoregning, hvor SEF Energi opkræver den samlede pris.

Vær tålmodig:  Vi er i gang med at efterleve de nye regler, som kræver nye arbejdsgange og nye måder af gøre tingene på. Vi oplever stadigvæk udfordringer i de nye rutiner og vi håber derfor på din tålmodighed.

  

Hvorfor Engrosmodel - Baggrund og krav?

Én forbruger, én regning - forstå engrosmodellen på et minut:

  • Folketinget besluttede i juni 2012 at fremme konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde, LOV nr. 575 af 18/06/2012
  • Elkunder får kun én elregning – også selv om de har valgt en elhandler, der ikke er i samme koncern som det selskab, der driver det lokale elnet.
  • Det er elhandlerens ansvar at opkræve den samlede regning over for elkunden - tariffer, ydelser, abonnementer mv. bliver dermed en del af den samlede engrosydelse, som elhandleren fakturerer kunden.
    Yderligere skal elhandleren sørger for at afregne bagud og betale til netselskabet, Skat, Energinet.dk og elbørsen NordPool Spot.
  • Engrosmodellen bygger oven på den DataHub, som fra marts 2013 begyndte at samle alle oplysninger om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted. DataHub’en gør det nemmere for elkunderne at skifte elhandler.

Engrosmodellen er ikke bare ét projekt, men op mod 130 forskellige projekter hos markedsaktører og it-leverandører, drevet af Energinet.dk

SEF servicen 'Følg dit elforbrug' er midlertidig ude af drift

Som konsekvens af ovensenstående er visning af dit elforbrug sat på standby - læs mere her

Links: 

SEF Leveringsbetingelser for el - gældende pr. 1. april 2016

SEF - Nye regler på elmarkedet 1. april 2016 (PDF, folder)

Læs mere om de nye regler hos Dansk Energi

Rettigheder for elkunder

 

 

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter