​Det begyndte med et lille elværk og 436 lyskunder

Historie top

Ønsket om at bidrage til Sydfyns udvikling går som en rød tråd gennem SEFs historie. Lige fra det første elværk i Svendborg blev indviet i 1906, og til vi nu har bragt fibernet til Sydfyn.

Det var et fremsynet og handlekraftigt byråd, der i 1906 besluttede, at Svendborg skulle have sit første elværk. Kun få måneder efter var el-værket opført lige midt i byen over for det nuværende rådhus. Tre medarbejdere passede de store dieselmotorer, der lavede strøm til byens industri og få privatkunder.

40 øre pr. kWh i 1906 og i dag

Det første år leverede el-værket strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, som primært var industri med store maskiner.

El til belysning kostede 4 øre pr. Hekto-Watt-Time. Det svarer til 40 øre pr. kWh., altså næsten samme pris som i dag - og et ganske godt bevis på, at SEF hele tiden arbejder på at holde den lavest mulige pris til de lokale forbrugere.

Lys over byen og varmt badevand

Elværk set indefra

I 1922 var Svendborg klar til at skifte de gamle gaslamper ud med "det hvide lys", som det blev kaldt: elektrisk gadebelysning. Og der blev ikke ruttet med strømmen: 167 lamper i aftentimerne blev afløst af 138 lamper i nattimerne, alle med automatisk tænd og sluk, som gjorde vægterens lygtetænding overflødig.

De store B&W-motorer på el-værket brugte kølevand fra Svendborgsund og i begyndelsen af 30'erne opstod tanken om udnytte det varme kølevand til glæde for byens borgere. Resultatet blev en udvidelse af den gamle badstue lige overfor elværket, så byen fik en moderne svømmehal med badevand opvarmet af kølevandet fra elværket.

Elforsyning til Det sydfynske Øhav

Interessen og behovet for elektricitet steg støt, og både Thurø og Tåsinge blev snart forsynet.

I 1965 blev alle øerne i Det sydfynske Øhav forbundet til elnettet i et ambitiøst anlægsarbejde: Kabler blev sænket i havet og højspændingsmaster rejst på land, først fra Fyn til Skarø, så fra Skarø til Drejø og Hjortø, og derfra til Tåsinge.

Da nettet var færdigt og strømmen sluttet til, fejrede beboerne fremskridtets indtog med lysfester i øernes forsamlingshuse. Det var i sommeren 1965.

Flytningen til Fåborgvej

Samme år var elværket vokset ud af sine lokaler midt i Svendborg. Ledningsnettet og medarbejderstaben var vokset i takt med antallet af kunder og deres voksende elforbrug.
I 1965 flyttede elforsyningen til sin nuværende adresse på Fåborgvej.

Fra elforsyning til moderne energiselskab

Lednings læg

To verdenskrige og et kraftigt stigende elforbrug havde sat forsyningssikkerheden på prøve. Svaret var i første omgang de fynske elværkers samarbejde om Fynsværket I/S.

Men i 1975 blev det sydfynske område skilt ud og Sydfyns Elforsyning dannet som en selvejende institution, der forsynede det område, der i 2006 blev til Svendborg Kommune. Selskabet blev forløberen for den moderne energikoncern, som i dag også omfatter El-Gården Svendborg A/S, Sydfyns Intranet A/S, SEF Net A/S og Sydfyns Energi A/S.​

Med baggrund i et ønske om national vækst og en mere moderne fremtoning skiftede koncernen i 2016 navn til SEF A/S. Navneændringen har også hidrørt de underliggende forretningsområder, som i dag hedder SEF Teknik (El-gården), SEF Energi (Sydfyns Energi) og SEF Fiber (Sydfyns Intranet).

Fibernet og grønne løsninger

Koncernens kerneydelse er stadig at levere stabil strøm til Sydfyn, men i de seneste år er andre opgaver kommet til: Gasforsyning, etablering af fibernettet og de tilhørende løsninger indenfor TV, telefoni og internetforbindelse.

Kommunens viise fædre, der tog initiativ til fødslen af Svendborg Elværk i 1906, tænkte sikkert ikke meget på miljøet, men det er centralt i vores arbejde i dag. Rådgivning af boligforeninger, virksomheder og private, der er optagede af miljøvenligt energiforbrug, fylder stadig mere i vores virksomhed.

Naturligt vokseværk på Fåborgvej

De tre medarbejdere, der drev det gamle elværk over for rådhuset er nu vokset til omkring 75 medarbejdere, der længe har haft brug for en ny og tidssvarende arbejdsplads, der kan samle dem under ét tag.  SEF har derfor bygget et nyt domicil.

Vi bliver på Fåborgvej. Med en placering lige der, hvor motorvejen møder byen, vil det nye hovedsæde ligge som et lysende eksempel på grønne energiløsninger med solid lokal forankring. Det sidste er næsten symbolsk afspejlet i bygningen, der så at sige vokser ud af det bakkede, sydfynske landskab. Det nye domicil blev indviet i efteråret 2012.

Læs om 'El i 100 år' - i vores jubilæumsskrift fra 2006 (pdf)

Gade lampe

 

 

<div>SupportEnergi</div><a href="/produkter/supportenergi/Sider/default.aspx">default.aspx</a><div>SupportEnergi</div><div>Støt idrætten, kulturen og andre gode formål</div>Læs mere1

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter