Miljødeklaration – ny forbedret udgave

Tidligere har danske virksomheder kunnet bruge Energinets miljødeklaration med udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk kWh, når der skulle laves grønne regnskaber. Men i tallene er der geografiske forskelle, timer med tæt på 100 % grøn strøm og dermed meget lav CO2-udledning samt timer med CO2-udledning på 400-500 gr per kWh, altså langt over gennemsnittet.

Nu kan alle med en helt ny timedeklaration få et individuelt og meget mere præcist tal for, hvor meget kuldioxid, metan, svovldioxid osv. deres elforbrug medførte. Energinet har lavet en ny dataservice, der kobler forbrugerens individuelle elforbrug med det mix af vind, sol, kul, gas osv., som elproduktionen time for time var sammensat hen over året i hhv. Vestdanmark og Østdanmark.

Individuel miljødeklaration ud fra din forbrugsprofil 

Nu kan alle med en helt ny timedeklaration få et individuelt og meget mere præcist tal for, hvor meget kuldioxid, metan, svovldioxid osv. deres elforbrug medførte. Energinet har lavet en ny dataservice, der kobler forbrugerens individuelle elforbrug med det mix af vind, sol, kul, gas osv., som elproduktionen time for time var sammensat hen over året i hhv. Vestdanmark og Østdanmark.

De fleste danske virksomheder skal her i starten af året have udarbejde en miljødeklaration for deres virksomheder, så derfor er det interessant for aktørernes kunder. For 2020 ligger der ”kun” den foreløbige deklaration, men det bliver opdateret, så snart de sidste statistikker er tilgængelige.

Link til den nye service

Hvordan opretter jeg en tolken i ElOverblik

Link til de ”traditionelle” miljødeklarationer fra Energinet

Det er naturligvis også muligt for private kunder at benytte løsningen ovenfor. Alt de skal bruge er målepunktsID og webadgangskode fra elleverandøren samt NemID.