En stærk partner til dit næste projekt

Har du og din virksomhed brug for en stærk samarbejdspartner, der både har tiden og ressourcerne til at igangsætte dit næste projekt?

Hos SEF har vi dygtige projektledere, som kan hjælpe din virksomhed i gang med dit næste energiprojekt, og med vores projektledelse og -styring er du sikret den optimale fremdrift.

Projektaftale

“Men har vi overhovedet tid og ressourcer til at kaste os over et nyt energioptimerende projekt?” Sådan vil mange travle virksomheder formentlig spørge sig selv. Som en erfaren energikoncern i Danmark vil SEF dog understrege, at der er så meget at vinde på energioptimering, at det ikke kan betale sig at lade være. Og bare rolig – vi hjælper dig!

Langt de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med 10-30%, hvis de målrettet arbejder med energioptimering og energiledelse Så hvorfor er det ikke bare noget, alle virksomheder gør?

Der kan være mange årsager til, at virksomheder tøver med at komme i gang med energioptimering. Manglende tid og kompetencer, for få hænder og manglende overblik er blot nogle af udfordringerne, der kan gøre nye projekter svære at håndtere. For hvordan griber man som virksomhed en stor og gennemgribende energioptimering an?

Vi går systematisk til værks – du får større udbytte

Med SEF som samarbejdspartner laver vi en skræddersyet projektaftale med jer som virksomhed. En projektaftale, hvor vi går systematisk og strategisk til værks i forhold til at optimere virksomhedens energiforbrug og evt. over en flerårig periode, hvis det giver mening.
Med projektaftalen hjælper vi din virksomhed med at identificere, prioritere og implementere en række energispareprojekter over den periode, vi sammen har aftalt at gennemgå virksomhedens energiforbedringpotentiale.

Med mere end 100 års erfaring som energikoncern vil SEF understrege, at der er rigtig meget at vinde ved at få lavet energioptimering. At få lavet en projektaftale er det første store spadestik i den rigtige retning.

En projektaftale med dig og din virksomhed indebærer:

 • Vi energiscreener din virksomhed med en grundig gennemgang af bygninger, processer, anlæg og udstyr
 • Vi laver energitekniske målinger, der danner grundlag for kvalificering af energibesparelser
 • En energiplan med konkrete forslag til energioptimering, hvor tiltag bliver vurderet og prioriteret i samarbejde med dig
 • Vi udarbejder projektrapporter med overblik over energibesparende tiltag, investeringer, tilbagebetalingstider og eventuelle tilskud
 • Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af energispareprojekter

Design og teknisk projektledelse

Har du og din virksomhed brug for en stærk samarbejdspartner, der både har tiden og ressourcerne til at igangsætte et energioptimeringsprojekt? Det kan nemlig være svært at finde ressourcerne internt i en virksomhed – det tager SEF sig af!

Hos SEF har vi dygtige projektledere, som kan hjælpe din virksomhed i gang med at energioptimere. Med vores projektledelse og -styring er du sikret, at den aftalte leveringstid, kvalitet og økonomi på projektet bliver overholdt.

SEF er din eksterne projektstyrer
Du skal ikke til at finde ekstra ressourcer internt i din virksomhed – med SEF får du en ekstern ressource med teknisk knowhow og markedsviden til at håndtere projektet.
Drejer jeres projekt sig om optimering, udskiftning eller etablering af en ny produktionsproces, så har vi også kompetencer og stor erfaring i at hjælpe med det.

SEF hjælper dig sikkert og effektivt igennem hele projektet
I tæt kommunikation med dig og din virksomheds leverandører sørger vi for, at projektet når i mål, og at det bliver en succes. Og der er ikke kun én måde at håndtere et projekt på. Vi tilbyder nemlig forskellige former for projektledelse – du som virksomhed beslutter, hvilke der skal anvendes. Vi kan stå i spidsen for hele projektet og sørge for, at de korrekte dele bliver købt ind og spiller sammen. Eller vi kan bruges i analyse- og projekteringsfasen. Det er også muligt at trække os ind som rådgiver i et allerede igangsat projekt.

Undgå fejl og energispild med SEF
Er der for eksempel problemer med nogle af jeres elinstallationer i virksomheden, kan I risikere at spilde energi. Vi kan derfor teste og kvalitetssikre, at nyindkøbt produktionsudstyr lever op til de krav og specifikationer, de skal. På den måde går I uden om dyre og ubehagelige overraskelser, fejl og energispild. Derfor klarer vi gerne opstart og indregulering af jeres installationer og maskineri.

Fordele ved projektledelse af SEF

 • Du får én kontaktperson
 • Altid erfaren og uvildig rådgivning
 • Prisevaluering
 • Løsningsevaluering
 • En masse brancheerfaring

Det får du ud af en ekstern projektleder:

 • Frigiver interne ressourcer
 • Giver totaløkonomisk overblik
 • Et faktaorienteret beslutningsgrundlag

Tilbudsevaluering

SEF er klar til at hjælpe din virksomhed med at træffe det rette valg.

Du og din virksomhed får et tilbud fra SEF, som bygger på et uvildigt og faktabaseret fundament. Derfra kan du tage en beslutning på et ordentligt grundlag. Erfaringer fra tidligere projekter viser, at det frigiver ressourcer internt i virksomheden, at vi kommer udefra med professionel rådgivning. På den måde er I også sikret den aftalte leveringstid, kvalitet og økonomi på jeres projekter.

Vi hjælper jer med at se kritisk på løsningsforslag ved hjælp af en tilbudsevaluering. På den måde er der langt større sandsynlighed for at vælge den rigtige løsning første gang. Efterfølgende ændringer kan nemlig godt kræve ressourcer og resultere i yderligere omkostninger.

Med vores store netværk inden for udstyrsleverandører får vi de nøjagtige budgetpriser hjem. På den måde sikrer vi, at en business case bliver retvisende.

Sådan foregår kontakt og indhentning af tilbud hos leverandører:

 • Vi laver en gennemgang og sammenligner tilbud
 • Vi koordinerer leverandørydelser
 • Vi laver en supervision under montage
 • Vi foretager funktionscheck af leverancer og laver eftermålinger af ydelse og kapacitet

Produktionsoptimering

Problemer med indeklima, ustabile processer og for høje produktionsomkostninger kan være nogle af de udfordringer, du og din virksomhed står med. Med hjælp udefra er der langt større sandsynlighed for, at I får rettet op på de udfordringer og får den bedste og mest effektive produktion.

Det er en god idé at få nye og eksterne øjne på ens virksomhed, når det kommer til optimering af procesanlæg. En ekstern samarbejdspartner kan ofte stille sig mere kritisk over for processerne, hvilket gør det lettere at finde fejl eller dårlig udnyttelse og i sidste ende rette op på dem.

Det giver rigtig godmening, for med et optimeret procesanlæg får du reduceret dit ressourceforbrug i form af eksempelvis energi, vand, affald, råstoffer og lønudgifter.

Produktionsoptimering betaler sig
Udfordringer med indeklima, flaskehalse og ustabile processer er eksempler på problemer, vi gennem produktionsoptimering kan løse. På den måde får I den bedste og mest effektive produktion ud af den mest rentable investering.

Det betaler sig at investere i vores rådgivning om produktionsoptimering. Jeres virksomhed reducerer energiforbruget, I sparer penge og bidrager samtidig til den grønne omstilling. Derudover kan der være sidegevinster som forbedret indeklima, optimale produktionsforhold og stabile processer.

Måling, logning og analysearbejde

Hos SEF har vi det helt rigtige udstyr til måling og logning af din virksomheds energiforbrug. Med logning registrerer vi aktiviteter i din virksomheds IT-systemer og opdager eventuelle problemer og fejl.

Vi kan udføre målinger og logning af data på de fleste energikrævende anlæg – bl.a.:

 • Ventilation
 • Kedelanlæg
 • Varme/vand
 • Køleanlæg
 • Produktionsinstallationer
 • Trykluft
 • Befugtning
 • Tørring
 • Overskudsvarme

Har du spørgsmål eller mangler en måling/logning på dit anlæg, så ring endelig og hør, om det er noget, vi evt. kan klare og har udstyr til.

 

Få en uforpligtende snak allerede i dag

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig? Så ring, og få en snak med vores kompetente rådgivere. De står altid klar til at fortælle dig mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed, og hvordan energioptimering fra SEF er med til at skabe energibesparende og omkostningsbesparende løsninger for din virksomhed.

Udfyld formularen og vi kontakter dig eller du kan ringe til os på telefon 62 20 11 20.

Kontakt os - Energirådgivning
Samtykke *
reCAPTCHA

*Jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende produkter og ydelser, herunder el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitikwww.sef.dk. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.