Hvorfor Energi- og Miljøledelse eller Energisyn?

Der kan med god grund sættes fokus på energioptimering og energibesparelser i din virksomhed. Flere analyser viser, at langt de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med 10-30%, hvis de målrettet arbejder med energioptimering og energiledelse.

Der er altså gode muligheder for at reducere din virksomheds energiomkostninger og samtidigt opnå en mere bæredygtig og grøn produktion.

Vores ekspertise omfatter følgende områder, som du kan læse om nedenfor:
Energisyn, Energiledelse og Miljøledelse

Energisyn

Hvor kan din virksomhed spare mere energi? Og hvad skal der til for at reducere strømforbruget? Med et energisyn afdækker SEF din virksomheds potentiale for at optimere energiforbruget. På den måde opnår I både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Som følge af EU’s energieffektivitetsdirektiv skal større virksomheder have foretaget et obligatorisk energisyn hvert fjerde år. I Danmark er der ca. 1200 virksomheder, som falder under EU’s krav om det lovpligtige energisyn. Er din virksomhed en af dem, har du rig mulighed for at gøre energisynet til en god og grøn investering. Her giver SEF jer et overblik over, hvordan det samlede energiforbrug fordeler sig og viser jer potentialet for energibesparelser.

Energisyn – overblik ned til mindste detalje
Et energisyn består af en meget grundig gennemgang af din virksomheds bygninger, anlæg, transport og udstyr og kortlægger fordelingen af virksomhedens energiforbrug ned til mindste detalje. Herefter analyserer vi resultaterne af gennemgangen og finder ud af, hvor der kan energieffektiviseres.
For at få mest muligt ud af energisynet kan du kombinere det med en projekt- eller serviceaftale om energirådgivning hos SEF. Med en rådgivningsaftale sikrer vi, af din virksomhed får realiseret de energibesparelser, som vi gennem energisynet får kortlagt.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Din virksomhed skal have foretaget energisyn, hvis den opfylder én eller flere af følgende betingelser:

 • Mindst 250 ansatte i fuldtidsstillinger globalt
 • En årlig omsætning over 50 mio. euro og en årlig balance på over 43 mio. euro
 • Der er dog undtagelser. Feks. ved et lavt samlet energiforbrug eller hvis din virksomhed i forvejen har et certificeret energiledelsessystem

Sådan laver SEF et energisyn af din virksomhed:

 • Vi indsamler relevante data
 • Gennemgår bygninger, anlæg, transport og udstyr
 • Analyserer data og udarbejder energisynsrapport
 • Gennemgår rapporten og sørger for indberetning

 

Forenklet energisyn

Danske datterselskaber af store internationale virksomheder var indtil 1. januar 2020 undtaget fra kravet om energisyn, hvis deres samlede årlige energiforbrug var under 1 million kWh.
Denne undtagelse er nu ophævet og erstattet af et forenklet energisyn. Dette er et tillæg til de eksisterende regler, som i øvrigt er uændrede.

Forenklet energisyn – afhængigt af energiforbrug

Lovændringen medfører, at danske datterselskaber af store internationale virksomheder er omfattet af kravet om at gennemføre energisyn hvert fjerde år. Energisynets omfang afhænger af, hvor stort datterselskabets samlede energiforbrug er.

Energistyrelsen inddeler selskaberne, der er omfattet af reglerne for forenklet energisyn, i to grupper:

Gruppe 1: Samlet energiforbrug under 100.000 kWh om året
Selskabet må selv gennemføre det forenklede energisyn. Det foregår ved at udfylde et skema fra Energistyrelsen med informationer om det samlede energiforbrug (el, varme, proces og transport) samt mulige energisparetiltag. Der kan evt. tages udgangspunkt i energimærker, årsopgørelser og regninger på den brugte energi. Selskabet indsender selv det udfyldte skema til Energistyrelsen via virk.dk.

Gruppe 2: Samlet energiforbrug mellem 100.000 og 1 million kWh om året
Energisynet skal udføres med bistand fra en energi- eller energisynskonsulent. Energisynskonsulenten fastsætter det nødvendige omfang af energisynet ud fra en lønsomhedsvurdering. Afhængigt af lønsomhedsvurderingen udfører konsulenten energisynet med eller uden ejendomsbesigtigelse. Energisynet udmunder i en rapport med forslag til, hvordan virksomheden kan spare energi. Når energisynet er gennemført, indberetter konsulenten det til Energistyrelsen.

Energiledelsen

Hvordan når din virksomhed frem til den størst mulige energibesparelse på bedst mulig vis? Det overordnede svar er gennem energiledelse. Ligesom andre ledelsessystemer er energiledelse en systematisk og struktureret proces hen mod en bedre udnyttelse af en virksomheds ressourcer.

Gå systematisk til værks og halver dit forbrug
Det kan lyde lidt langhåret, men ved at implementere nogle organisatoriske procedure- og IT-relaterede tiltag, opnår din virksomhed et lavere forbrug af bl.a. el, vand, fjernvarme, olie og gas. Den proces vil vi meget gerne bidrage til.

Ifølge Energistyrelsen vil en virksomhed typisk kunne fordoble sine energibesparelser ved hjælp af energiledelse. Derudover vil I opnå en forbedret produktivitet og kvalitet.

Energibesparelser på både kort og langt sigt

Med SEF som rådgiver guider vi jer til at få en struktureret tilgang til at reducere jeres virksomheds energiforbrug. Og det er en løbende proces, hvor energieffektivisering tænkes ind i alle relevante beslutninger og aktiviteter. Det fører ikke bare til energibesparelser på kort sigt men også langt ud i fremtiden.

Sådan kommer din virksomhed godt i gang

For at få etableret en effektiv energiledelse gælder det om at få inddraget de medarbejdere, som har mest mulig indflydelse og overblik over din virksomheds energiforbrug. Derudover gælder det om at få udarbejdet en energipolitik, så I ved, hvor I skal hen.
Det er ikke alle virksomheder, der har de rette kompetencer i forhold til at nå i mål med energioptimering – derfor kan det være en god idé at overveje, om der skal eksterne specialister til.

Ingredienser i god energiledelse:

 • Etablering af en energipolitik, som skaber værdi
 • Kortlægning af energiforbruget
 • Udarbejdelse af mål og handlingsplaner
 • Implementering af adfærdsregulering og tekniske projekter
 • Etablering af energistyring og overblik over nøgledata
 • Evaluering og løbende implementering af energiforbedringer

 

Derfor skal du implementere energiledelse i din virksomhed:

 • I får overblik, kontrol og en væsentlig reducering af energiforbruget
 • En bedre bundlinje og øget konkurrenceevne
 • En virksomhedskultur, hvor klimamålsætninger er i fokus
 • En mulighed for at opnå PSO-reduktion
 • Et værktøj til at overvåge energiforbrug og opdage fremtidige afvigelser

 

OBS.
Loven forpligter store virksomheder til at få udført et uafhængigt energisyn hvert fjerde år. Men har din virksomhed et certificeret energiledelsessystem, hvor energisyn indgår som en del af ledelsessystemet, undgår du førstnævnte.

Miljøledelse

Der er mange gevinster ved at gøre brug af miljøledelse i jeres virksomhed. I forbedrer jeres miljø- og klimaindsats, handler miljømæssigt, etisk og socialt fornuftigt og skaber et godt omdømme.

Hvordan forbedrer I jeres indsats på miljøområdet og reducerer jeres omkostninger til el, gas, vand eller olie?

Ved hjælp af miljøledelse kan I som virksomhed systematisere indsatsen på miljøområdet og gøre en forskel i tæt samarbejde med medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere. En kortlægning af nøgleområder fører til initiativer, der bl.a. kan reducere omkostningerne ved indkøb af energi og råvarer og dermed mindske risikoen for fremtidige miljøproblemer.

Miljøledelse strukturerer din indsats for miljøet

Med miljøledelse får din virksomhed praktiske redskaber og viden til at etablere en langsigtet indsats på miljøområdet. Det drejer sig bl.a. om at udvikle en handlingsplan, der skal styrke en markant miljømæssig profil. Derudover vil I ved hjælp af miljøledelse etablere retningslinjer for indkøb og produktion i jeres virksomhed og større ressourcebevidsthed.

Tre fordele ved miljøledelse:

 • Miljøindsatsen kan dokumenteres både internt og eksternt
 • Virksomheden arbejder med systematiske metoder til forebyggelse og løsning af miljømæssige problemer
 • Omkostningerne ved indkøb af råvarer og energi minimeres

Sådan gennemføres miljøledelse

Miljøledelse bygger på ISO 14001-standarden, der følger de samme principper som ISO 9001-kvalitetsstyring. Det er derfor let at integrere begge ISO-standarder i virksomhedens overordnede ledelses- og forretningsstrategi.

Virksomhedens krav til miljøledelse bliver fastlagt ud fra relevante love og bestemmelser på området og i forhold til eksisterende forretningsmæssige og strategiske målsætninger i virksomheden.

Hvorfor Energi- og Miljøledelse?

De fleste virksomheder kan reducere deres energiomkostninger med 10 – 15 % ved indførelse af energiledelse.

Fordele ved at have Energi- og Miljøledelse inkluderer:

 • Virksomheden skaber en konkurrencemæssig fordel med et stærkere image
 • Virksomheden fremstår som en miljøbevidst og bæredygtig virksomhed
 • Fokus på og reduktion af energi- og ressourceforbruget i virksomheden
 • Medarbejderne engagerer sig i energiforbedringsarbejdet
 • Arbejdet med at reducere energiforbruget forankres i virksomheden
 • Systematiseret måde at arbejde med virksomhedens energiforbrug

Med vores rådgivning får du som kunde sparring og rådgivning, der klæder dig på til at træffe de rigtige beslutninger, så du får det bedst mulige slutresultat for dit Energi- & Miljøledelsessystem. Indførelsen af Energi- & Miljøledelse er ofte en kompliceret proces, og derfor vil vi gerne hjælpe dig med at undgå faldgruberne.

Blandt vores ekspertiser er:

 • ISO 50001 certificering
 • ISO 14001 certificering
 • Implementeringsrådgivning
 • Hjælp til energipolitik og miljøpolitik
 • Udarbejdelse af handlingsplaner
 • Kortlægning af energiforbrug

Pris på Energi- & Miljøledelse

Vores priser på Energi- og Miljøledelse spænder bredt og er baseret på din virksomheds størrelse og dit ambitionsniveau – vil du udelukkende opfylde minimumskravene, eller ønsker du for eksempel en større indsigt i din virksomheds energiforbrug og konkrete besparingsforslag til den daglige drift? Prisen kan variere fra 100.000 kr. til 1 million kr. med et komplet projektforløb fra 3 måneder til 1,5 år.

Med Energi- & Miljøledelse fra SEF får du:

 • Reduktion i energiomkostningerne på 10-15%
 • Systematik og overblik over, hvordan virksomheden leder sit miljøarbejde
 • Energi- og miljørigtig adfærd som et naturligt element i virksomhedens drift
 • Sparring og forslag, der er skræddersyet til din virksomhed

 

Få en uforpligtende snak allerede i dag

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig? Så ring, og få en snak med vores kompetente rådgivere. De står altid klar til at fortælle dig mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed, og hvordan energioptimering fra SEF er med til at skabe energibesparende og omkostningsbesparende løsninger for din virksomhed.

Udfyld formularen og vi kontakter dig eller du kan ringe til os på telefon 62 20 11 20.

Kontakt os - Energirådgivning
Samtykke *
reCAPTCHA

*Jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende produkter og ydelser, herunder el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitikwww.sef.dk. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.