Styrk boligforeningens fællesskab

Køb el i fællesskab og opnå flere fordele

Ansvarlighed styrker fællesskabet i samfundet, men også lokalt og helt ned i et boligfællesskab. Gør man – boligforeningen og lejerne – noget sammen styrkes det værdibaserede fællesskab for at gøre en forskel, reducerer udgifterne og øge værdien for boligforeningen. Disse ting kan bl.a. skubbes i gang med den nye tendens der viser sig i energimarkedet omkring Energifællesskaber.

Hos SEF Energi er vores vigtigste formål at finde løsninger til markedet, som anvender energien rationelt og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer.

Energifællesskab – tendenser vi gerne vil snakke med din boligforening om:

Vindstrøm og fokus på elsparetiltag

Med et Energifællesskab leverer SEF Energi vindstrøm til hele boligforeningen. Dvs. den mængde strøm der anvendes i boligforeningen reserveres og produceres af vindmøller og kommer i det samlede danske elnet. Som dokumentation modtager boligforeningen Vindstrøms-certifikat på det estimerede el-forbrug.

Vi hjælper også med rådgivning og sparring omkring andre energisparetiltag i boligforeningen, herunder energistyring og energiforbedringer.

Kraftig reduktion i de faste abonnementspriser for hver enkelt lejer

Med et Energifællesskab opnår boligforeningen og lejerne en kraftig reduktion i abonnementspriser, idet man laver en fælles storaftale på el og mindsker de enkeltes lejeres abonnement.

Betaling via huslejen, let og overskueligt

Energifællesskab giver boligforeningen mulighed for at medtage betalingen af lejernes el-forbrug gennem huslejen. Det gør det nemmere for lejerne, som kan samle det hele gennem boligforeningen.

Månedsafregning af reelt el-forbrug, ingen acontobetaling

Med en fælles storaftale på el opnår man fordele ved at blive afregnet hver måned af det reelle el-forbrug.

Løbende oversigt over elforbrug

Med Energifællesskab får boligforeningen og de enkelte lejer mulighed for at holde øje med eget forbrug sammenlignet med boligforeningens gennemsnits el-forbrug.

Ekstra ydelser: f.eks. ladestandere til elbiler og solceller på tage

Med det stigende fokus og tendens for grønne energimæssige tiltag, herunder infrastruktur af el-ladestandere, hjælper vi boligforeningen med at komme i gang med transformation til mere vedvarende energi i form af el-ladestandere og rådgivning om andre grønne tiltag.

Ring uforpligtende til konsulent Morten Jensen på 20 51 09 55 eller send ham en mail på mje@sef.dk.