Rådgivning, sparring og løsningsmuligheder for boligforeninger

Vi er bekendt med hvilke udfordringer boligforeningerne sidder med i ledelsen, bestyrelsen eller som boligadministrator og vicevært. Derfor har vi et team der kan hjælpe jer videre.

For dig i ledelsen eller bestyrelsen kan vi rådgive i strategiske tendenser og løsningsforslag, som styrker boligforeningens bundlinje og miljøregnskab – læs mere om Energifællesskab.

Med de daglige opgaver i boligforeningen kan vi hjælpe administratorer, viceværter og lign.  med flere af de praktiske opgaver, bl.a. fra- og tilflytninger, så der frigives tid, der med fordel kunne være anvendt på nye tid eller udvide servicemuligheder for jeres lejere – læs mere om vores Administrationsaftale – letter arbejdsbyrden.

Vi er klar til at hjælpe dig i din situation – du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.