INFORMATION TIL KUNDER VED MANGLENDE BETALING

Denne skrivelse er en orientering om en ny procedure, Sydfyns Elforsyning har indført, til kunder der ikke betaler rettidigt.

Du bedes læse denne igennem, så du er helt klar over konsekvenserne.

Rykker og leverancestop:

Rykker 1:

De 4 aconto betalinger forfalder den 2. februar, 2. maj, 2. august, 2. november eller såfremt det ikke er en bankdag, vil det være den først kommende hverdag.

Fremover vil der blive afsendt en rykker 1 med posten 7 dage efter fakturaens forfaldsdato.

For rykker 1 påføres der et gebyr på kr. 100,00. Rykker 1 er forfalden til betaling 7 kalenderdage efter brevdato.

Rykker 2:

Er rykker 1 ikke betalt rettidigt, vil der 10 kalenderdage efter brevdato for rykker 1, blive afsendt en rykker 2 med posten. På rykker 2 er der endvidere påført dato for, hvornår vi vil foretage leverancestop.

For rykker 2 påføres der yderligere kr. 100,00 i gebyr. Rykker 2 er forfalden til betaling 6 kalenderdage efter brevdato.

Leverance afbrydes:

Hvis Sydfyns Elforsyning ikke modtager betaling efter rykker 2, vil leverancen blive stoppet på det tidspunkt, der er oplyst i rykker 2 uden yderligere varsel. Bemærk venligst at det skyldige beløb skal være Sydfyns Elforsyning i hænde inden den oplyste dato for leverancestop. Er det ikke sket, vil Sydfyns Elforsyning betragte det som manglende betaling og tage initiativ til at afbryde for leverancen.

For Sydfyns Elforsynings egne netkunder vil elmåleren blive aflæst i forbindelse med afbrydelsen.

Der lægges endvidere et brev i postkassen med information om, hvordan leverancen kan genåbnes. For afbrydelsen påføres et gebyr på kr. 400,00 og for genåbning kr. 500,00 altså i alt kr. 900,00. Hvis leverancen er stoppet i mere end en måned, vil Sydfyns Elforsyning opgøre det skyldige beløb på afbrydelsesdagen og overgive sagen til retslig inkasso med deraf yderligere omkostninger for Dem.

Betalingsordning:

Betalingsaftaler på aconto rater:
Man har mulighed for at indgå en betalingsaftale med Sydfyns Elforsyning. En indgået betalingsaftale skal dog være afsluttet, inden start på næste leveringsperiode. Der er ikke mulighed for, at ændre på allerede indgåede betalingsaftaler.

Hvis den indgåede betalingsaftale ikke overholdes, vil der blive afsendt en rykker med oplysning om dato for leverancestop. Hvis rykkeren ikke betales inden 5 dage fra brevdato, vil leverancen blive afbrudt som annonceret i rykkeren. Der henvises endvidere til afsnittet ”Leverance afbrydes”.

Med venlig hilsen
Sydfyns Elforsyning

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter